Дома Услови за користење

Услови за користење

Услови за користење

Со пристапот на интернет страницата www.optometrija.mk ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата www.optometrija.mk.

Право на користење

Посетителите на интернет страниците на www.optometrija.mk имаат право на увид во сите објавени содржини со помош на своите интернет пребарувачи само за лично информирање.

Посетителите на интернет страницата www.optometrija.mk немаат право на никаков начин да ги преземаат содржините, целосно или делумно, и да ги отстапуваат на трети лица, да ги складираат во електронска или каква и да е друга форма, ниту јавно да ги објавуваат или да ги користат за комерцијални цели, без писмена согласност од Оптометрија.мк.

Секое преземање на содржините на www.optometrija.mk, односно нивно користење, без писмена согласност од страна на Оптометрија.мк е недозволиво и се наплатува.

Цените за преземање на содржините на www.optometrija.mk изнесуваат:

  • 6.000,00 денари (+ДДВ) за текст, артикл, статија.

Со самото објавување/преземање, оној што неовластено ќе ја објави содржината се согласува со овие услови и се согласува, покрај граѓанска одговорност за стореното дејство, да му се изврши наплата на преземената содржина согласно горенаведениот ценовник.

Заштита на приватноста и тајност на податоците

Интернет страницата www.optometrija.mk ја почитува приватноста на своите посетители. Податоците на посетителите не се достапни за трети лица, освен во случаи поинаку пропишани со закон.